Správa Společenství Vlastníků Jednotek (SVJ)

Administrativní správa SVJ:

 • poradenství při založení SVJ
 • sepsání stanov na základě připomínek majitelů bytů k námi předaným vzorovým stanovám
 • evidence vlastníků
 • předpis nájmu a úhrad za služby spojené s bydlením
 • evidence odběratelů a dodavatelů, resp. pohledávek a závazků
 • evidence o příjmech a nákladech vynaložených na opravy a údržbu (vč. Kalkulace příspěvků do fondu oprav)
 • vedení pokladny SVJ
 • podrobné a přehledné vedení účetnictví
 • vyúčtování služeb spojených s bydlením (dle platných vyhlášek a stanov)
 • pojištění nemovitosti
 • Technická správa:

 • vedení technické dokumentace
 • zajišťování drobné údržby
 • evidence termínů a zajištění následných prohlídek a revizí vyhl. zařízení (komíny, hromosvody, plyn,výtahy)
 • plánování oprav a údržby z hlediska kumulace fin. prostředků
 • převzetí styku s dodavateli medií do objektů
 • jednání s dodavatelskými subjekty na údržbu,opravy a rekonstrukce(výběrová řízení)
 • příprava smluv s dodavateli, dohled nad kvalitou prováděných prací a uplatňování reklamací
 • bezpečnost a požární ochrana
 • zajištění úklidu nemovistosti
 • zajištění údržby zeleně jež náleží k objektu
 • zajištění úklidu sněhu
 • Naše přednosti:

 • Veškerá jednání s dodavatelskými subjekty jsou vedena s maximálním ohledem na celkové snížení nákladů
 • Veškeré drobné údržbářské práce jsou zahrnuty v základní ceně za bytovou jednotku
 • V případě volné místnosti ve společných prostorách, zřízení kanceláře a dle dohody i 5x týdně přítomnost zástupce správce přímo v objektu

 • Web design: 6th Corner Ltd. | 2009