Акционерно дружество Energon a.s. беше основано през април 1997 г. и вписано в търговския регистър на 2 юли същата година. Отначало дружеството се насочи главно към технологични, екологични, търговски, организационни и икономически консултации и мониторинг, и аналитична дейност в областта на енергетиката.

През 1998 г. дружеството разшири дейността си върху територията на Балканите и създаде свое търговско представителство в столицата на Република България – гр. София. Така тук дружеството предлагаше още от самото начало консултантско-аналитична дейност в областта на енергетиката, която през 2000 г. разшири и с търговска дейност.

С оглед на териториалната специализация и с цел повишаване на своята дееспособност дружеството регистрира в София, Република България през 2001 г. свой клон – фирма Енергон АД клон. Впоследствие през периода 2001 – 2003 г. дружеството беше преструктурирано с цел да се изгради посредством търговска, сервизна, монтажна и консултантска дейност.
Copyright © 2008 - 2024 Енергон АД клон. Всички права запазани. Web design: 6th Corner Ltd.