Контакти


ЕНЕРГОН АД КЛОН
e-mail: office@energon.bg
GSM: +359 887 121 800

Лица за контакт:
Ing.Милан Фичура+359 887 121 800office@energon.bg
Ing.Ленко Николаев+359 886 742 182

ЕНЕРГОН АД клон - склад
Складова база "Направи си сам", кв.Димитър Миленков №83, София


ENERGON a.s. - седалище на фирмата майка
Terezínská 701/4
190 00 Praha 9 – Prosek
Czech Republic

e-mail: office@czenergon.cz
тел./факс: +420 222 938 207

Лица за контакт:
Ing.Милан Фичура+420 602 136 574office@czenergon.cz
Ing.Зoя Фичурoва+420 602 328 773office@czenergon.cz
Copyright © 2008 - 2024 Енергон АД клон. Всички права запазани. Web design: 6th Corner Ltd.