Търговска дейност

Дружество Energon a.s. започна своята експортна дейност към България в началото на 2000 г. и в следващата година поради нарастналите търговски обеми се яви необходимост от регистриране на търговски клон - Енергон АД клон и организиране на собствен склад в гр. София. Постепенно дружеството придоби значителен опит в износа на различен тип стоки, основно с произход от Чешката и Словашката републики. Този опит и стабилната административна и складова база на търговския клон дава възможност днес дружеството да предлага качествен търговски сервиз.

На базата на търговско представителство в България дружеството реализира износ на материали в областта на строителството, които доставя главно за значимите български дистрибутори и големите специализирани търговски вериги.

В рамките на реализирането на международни търговски възможности нашето дружество предлага пълен комплекс услуги, които са свързани с тази дейност:

  • покупка и продажба на стоки за своя сметка
  • складиране на стоки и тяхната дистрибуция
  • транспортиране на стоки
  • обмитяване на стоки
  • посредничество при търговски възможности
Copyright © 2008 - 2024 Енергон АД клон. Всички права запазани. Web design: 6th Corner Ltd.