Автоматизирана система за таксуване на пътници в масовия градски транспорт в гр. София

В края на 2006 г. София, столицата на Р. България, избра чешкото дружество Микроелектроника с.р.о. за главен доставчик на новата система за таксуване на пътници, базирана на безконтактни чипови карти.

За нас е удоволствие, че в този проект участвуваме като основен местен партньор на дружество Микроелектроника за осигуряване на комплектен монтаж на цялата система във возилата на градския транспорт и за последващия гаранционен и извънгаранционен сервиз на всички инсталирани апарти.

В първата фаза проектът включваше 475 трамвая и тролейбуса и след това ще следва 800 автобуса.

Превозни средства са снабдени
с билетни автомати MS
картови валидатори Camelуправляващ компютър ZJ

Договорът също включва доставка на комплектен бекофис софтуер за подготовка, пренос и обработка на данни, оборудване на местата за предварителна продажба и други работни места на транспортното дружество.

Какво представлява Автоматизираната система за таксуване на пътници

Таксуването на пътниците се извършва чрез “електронни” пътнически документи, базирани на безконтактни чипови карти. Най-честото използване на чиповата карта е ползването й като почасов билет или “електронно портмоне”. Основната продажба е осигурена в 30 местата за предварителна продажба. Продължаването на валидността на часовите билети или презареждането на електронните карти е възможно както в местата за предварителна продажба, така и в транспортните средства евентуално в автоматите. Системата за таксуване също е наричана и информационна система в транспортните средства, на спирките или транспортните диспечинги. По този начин е осигурена информираността на пътниците за актуалните възможности за транспортиране и на работещите в диспечинга за транспортната ситуация.

Всичките таксуващи устройства и работни места са свързани с централната датабаза на системата. Експлоатационните данни от таксуващите устройства и работните места са пренасяни към датабазата автоматично. Преносът от возилата е реализиран с помощта на W-LAN, обикновено при влизане на превозно средство в депото. Преносът от останалите устройства и работни места е извършван чрез LAN или GPRS. По същия начин данните сe пренасят и в обратна посока. За проследяване на актуалното положение на возилата по маршрута се използва системата GPS с он-лайн пренос на данни до центъра на базата на GPRS.

Автоматизираните системи, често наричани и интелигентни транспортни системи, дават възможност на ползмателя да актуализира данните, например транспортните разписания във всичките устройства и то в най-кратко време. Същевременно на транспортното дружество дава информация за броя и структурата на транспортираните лица, натоварването на връзките и др., което в последствие подпомага оптимизацията и приспособимостта на системата към нуждите на пътниците. Транспортното дружество получава прегледна информация за състоянието и работата на таксуващите устройства.

Цялата система е управлявана посредством информационната система FareOn. Това е съвкупност от програмни апликации, които прегледно и просто обслужват предварителната продажба, контрольорските и диспечерските работни места и осигуряват подготовката, преноса и обработката на данни.

Copyright © 2008 - 2024 Енергон АД клон. Всички права запазани. Web design: 6th Corner Ltd.