Търговски консултации

В областта на маркетинга нашето дружество предлага главно:

 • проучване на чешкия и българския пазар, включително изработване на маркетингови доклади
 • търсене на търговски партньори на територията на Чешката република и Република България
 • договаряне и организиране на търговски срещи, презентации и семинари
 • юридически консултации
 • регистрация на дружество “до ключ”
 • място за контакти за чуждоезикова комуникация

Проучване на пазара и изготвяне на маркетингови доклади

 • събиране на данни
 • анализ на конкуренцията и дистрибуторски възможности
 • търсене на търговски и инвестиционни възможности
 • специализирани доклади
 • фирмено законодателство
 • изготвяне на пазарни стратегии
 • търсене на търговски партньори

Предлагаме проучване на пазара както в малки обеми, тясно свързани с проекти, реализуеми в рамките на 3-4 седмици, така и разширени и подробни обследвания на целия пазарен сегмент, които изискват няколко месеца и в резултат се изготвя подробен доклад.

Търсене и подбор на търговски партньори

 • идентификация и подбор на потенциални партньори в съответствие с определени критерии
 • провеждане на разговори с подбрани фирми
 • оценяване на подбраната фирма от гледна точка на сътрудничеството и техните интереси
 • изготвяне на заключителен доклад, съдържащ сбит преглед на конкретната област, списък на подбраните фирми, с които е осъществен контакт, вкл. информация за осъществяване на контакт и кратък профил на дейността, евентуално допълнен с оригинални фирмени материали

Търговски разговори и пътувания

 • осъществяване на контакт с избрани фирми (изборът е възможен чрез услугата Търсене на партньори)
 • представяне на Вашето дружество
 • организиране на лични срещи/посещения
 • осигуряване на транспорт и настаняване според изискванията на клиента
 • осигуряване на придружител/преводач по време на разговорите/посещението
 • организиране на търговски срещи, мисии, конференции, семинари и др.

Юридически консултации

 • търсене на който и да е закон/разпореждане/наредба (в оригинал и в превод)
 • изготвяне на справка с нормативна информация по определена тема
 • юридическа консултация/представяне
 • счетоводни и данъчни консултации

Регистрация на дружество “до ключ

 • избор на седалище на дружеството
 • регистрация на фирма
 • осъществяване на всички необходими последващи регистрации
 • базово обучение на Вашия персонал в областта на фирмената администрация
 • избор на подходяща счетоводна фирма

Място за контакти за чуждоезикова комуникация

 • офис за провеждане на Вашите разговори при посещението Ви в гр. Прага
 • място за контакт при първото представяне на Вашето дружество и поддържане на комуникация в периода на Вашето отсъствие от Чешката република (например преди регистриране на Ваша фирма)
Copyright © 2008 - 2024 Енергон АД клон. Всички права запазани. Web design: 6th Corner Ltd.