Представителство

От 2003 г. нашето дружество разшири дейността си с представителство на производители на машини и технологични агрегати на територията на Република България и Република Македония.

В тази връзка за нашите търговски партньори осигуряваме:
  • активно търсене на потенциални клиенти/инвеститори
  • търсене на подходящи опорни контакти
  • подкрепа/представителство на производители при провеждане на срещи с потенциални клиенти
  • осигуряване на информация за провеждани конкурси за обществени поръчки и прокарване
  • интересите на договорните партньори
  • търсене на подходящи партньори-поддоставчици
Copyright © 2008 - 2023 Енергон АД клон. Всички права запазани. Web design: 6th Corner Ltd.