ВАЖНО! Когато поръчвате врата се съобразете с това дали искате да се отваря наляво или надясно.

Обхващащата каса е предназначена само за интериор на сгради с относителна влажност максимално до 60%.

Касите са предназначени за врати, произвеждани по Чешкия стандарт CSN 746401 с размер на бравата 72 или 90 мм.

За врати, монтирани в строителни отвори от специализирана фирма, която е обучена за целта, производителят дава гаранция 12 месеца.

Гаранционният срок започва да тече от датата на монтажа, но не по-късно от 60 дни от датата на доставка.

Ръководство за монтаж

Преди монтажа проверете размерите на строителния отвор като изберете съответната стойност в падащото меню и сравните размерите на останалите отвори. Минималната широчина на стената е 60мм, максималната 500мм (толерансът на обшивката при широчина на стената 60 и 70 мм е 0мм / +10мм, при по-голяма от 80мм е -5мм /+15мм)

 Широчина (mm) / Височина (mm)
Външен размер на крило:
Светъл строителен отвор:
Светъл проходен отвор:
Полуотвор:

В отвора на пантовата рамка вложете окачвачите и според тях установете държачите на окачвачите. Всеки държач монтирайте с два винта 3,5 х 20. Върху равна повърхност пригответе отделните части:

  • 2 носеща рамка с панти + вертикална стенна дъска
  • 1 носеща рамка с ключалка + вертикална стенна дъска
  • 3 носеща рамка горна + горна стенна дъска.

След като построите тези части вложете в отворите с диаметър 20 мм свързващите ексцентри, изравнете ъгловите връзки, постепенно завинтете ексцентрите така, че пакриващите лайстни да се допрат, евентуалните неравности изравнете преди окончателно да натегнете ексцентрите. За по-добра манипулация свържете горната част на стенната дъска с вертикалните дъски с помощта на винтове 4 х 40. Така частично монтираната каса вложете в строителния отвор като се стремете междините от двете страни на касата да бъдат еднакви; настройте пантовата и ключалковата дъски по вертикала, а горната дъска по хоризонтала. Подпрете рамката отвътре на три места с дървени клинове и запълнете с монтажна пяна. За крила с маса до 25 кг е достатъчно нанасяне на пяна в ъглите, в средата на горната дъска и на три места по всяка вертикална дъска. За крила с маса по-голяма от 25 кг е необходимо изцяло да се запълни отвора откъм пантовата стена. След засъхване на пяната отрежете излишната пяна, окачете крилото само за проверка, евенуално проверете и окачвачите. С помощта на ексцентрите свържете покриващите лайстни 4 и 5 по по-горе описания начин и с помощта на лепило или кит монтирайте така съставената рамка към касата. В улея на касата монтирайте уплътняващия профил. Евентуалните неравности между покриващите лайстни и стената изравнете с акрилатен кит, с което същевременно премахвате контакта на долната част на касата с пода.

За врати, монтирани в строителни отвори от специализирана фирма, която е обучена за целта, производителят дава гаранция 12 месеца. ГАРАНЦИОННИЯТ СРОК ЗАПОЧВА ДА ТЕЧЕ ОТ ДАТАТА НА МОНТАЖА, НО НЕ ПО-КЪСНО ОТ 60 ДНИ ОТ ДАТАТА НА ДОСТАВКА. При възникване на каквито и да са несъответствия при монтажа, моля да уведомите Вашия доставчик.