JAP 710 - KOMFORT

Този модел е комбинация от две вътрешносвързани касети. Всяка касета е предназначена за една единична врата, като се плъзгат една срещу друга. Движението на двете отделни врати може да бъде синхронизирано.

Широчина 1 250 - 2 450 mm
Височина 1 970 mm
Външна дебелина на касетата 100 mm
Минимална дебелина на завършена стена гипсокартон 125 mm
Минимална дебелина на завършена стена зид 125 mm
Максимално тегло на крилото 100 kg

Схема JAP 710
Проходен отворСтроителен отвор
ГипсокартонЗид
1 250 x 1 9702 610 x 2 0602 650 x 2 080
1 450 x 1 9703 010 x 2 0603 050 x 2 080
1 650 x 1 9703 410 x 2 0603 450 x 2 080
1 850 x 1 9703 810 x 2 0603 850 x 2 080
2 050 x 1 9704 210 x 2 0604 250 x 2 080
2 250 x 1 9704 610 x 2 0604 650 x 2 080
2 450 x 1 9705 010 x 2 0605 050 x 2 080

Важно ! Строителният отвор трябва да има носеща греда. Касетата не може да носи тежестта на стената !