Размери на произвежданите врати:
- еднокрили
60, 70, 80, 90 / 197 см
- двукрили
120, 140, 160 / 197 см

Камък - серия Премиум

камък лава камък есен камък графит камък сахара
лава есен графит сахара