Размери на произвежданите врати:
- еднокрили
60, 70, 80, 90 / 197 см
- двукрили
120, 140, 160 / 197 см

Фурнири

американски дъб европейски дъб американски явор американски орех
американски дъб европейски дъб американски явор американски орех
европейски орех американска череша европейска череша
европейски орех американска череша европейска череша

Профили

5 R
5 R