JAP 730 - PARALLEL

Това е двойна касета, в която двете крила на вратата се затварят паралелно в една посока. Движението на крилата е синхронно.

Идеален вариант в случай, че искате да имате широк проходен отвор, но имате възможност за вграждане на касета само от едната страна.

Широчина 1 250 - 2 450 mm
Височина 1 970 mm
Външна дебелина на касетата 175 mm
Минимална дебелина на завършена стена гипсокартон 200 mm
Минимална дебелина на завършена стена зид 200 mm
Максимално тегло на крилото 100 kg

Схема JAP 730
Проходен отворСтроителен отвор
ГипсокартонЗид
1 250 x 1 9701 985 x 2 0602 025 x 2 080
1 450 x 1 9702 285 x 2 0602 325 x 2 080
1 650 x 1 9702 585 x 2 0602 625 x 2 080
1 850 x 1 9702 885 x 2 0602 925 x 2 080
2 050 x 1 9703 185 x 2 0603 225 x 2 080
2 250 x 1 9703 485 x 2 0603 525 x 2 080
2 450 x 1 9703 785 x 2 0603 825 x 2 080

Важно ! Строителният отвор трябва да има носеща греда. Касетата не може да носи тежестта на стената !