Понастоащем фирма SAPELI е най-големият, най-известен и най-старият традиционен производител на фурнировани врати и каси в Чешката република. Историята на фирмата започва в далечната 1870 г., но тук първите врати започват да се изработват около 1938-39 г. Новата история на дружество SAPELI започва през 1992 г. с реституцията на производството на врати.

Днешното производство се извършва с нови и модерни линии при използване на върхова техника, чрез които е достигнато най-високо качество, потвърдено от сертификацията на системата за управление на качеството в съответствие със стандартите ISO 9001:2000

Вратите и касите SAPELI се отличават и със своя професионален дизайн. Можете да изберете врати и каси с всякакъв начин на отваряне – стандартни , летящи, плъзгащи се, ламелни, с максимално изпълнение от дърво, цветове и функционалност – плътни, остъклени, противопожарни, противошумни, врати за различни климатични условия и др. специални врати и каси, включително и остъклени стени.

Врати SAPELI ще намерите в интериорите на обикновени жилищни пространства, преминавайки през хотели, училищни или административни сгради и стигнете чак до сградата на Парламента на Чешката република.

Sapeli или Sapelle, понякога също и Aboudikro (Entandrophragma cylindricum) един от най-употребяваните махагони с произход от Либерия, Конго, Гана, Бряг на слоновата кост и др. Става въпрос за средно тежко, светло кафяво до кафяво-червено дърво със златиста лъскавина, декоративен изглед с широка област на приложение.